Top
Kurubuz

Biz de her zaman taze

Kuru buz, geniş kullanım olanakları içeren büyük bir seçenek yelpazesi sunar. İlaç sanayi, kimya veya gıda maddeleri endüstrisi gibi sektörler için donmuş CO2, vazgeçilmez bir soğutma maddesidir!

Sıvı karbondioksit, yaklaşık 20 bar ve yaklaşık -20° C koşullarında bir alçak basınç tankında stok edilir. Bir topaklama silindirine enjekte edilirken, soğutma ve ortam basıncına getirme sırasında karbondioksit gazı ve karbondioksit karı meydana gelir. Yaklaşık -78° C’deki bu kar, sıkıştırılarak akabinde bir kalıpla preslenir. Bu sırada yaklaşık 3 mm çapında ve 10 mm uzunluğunda kuru buz topakları oluşur.

LKY Kältetechnik, kuru buzu topak, külçe veya plaka biçimlerinde satışa sunar. Ürünler, 10 kg’den itibaren, esnek kapasitelere sahip özel strafor izolasyon kutularında gönderilir. Büyük miktarlardaki siparişler, 600 kg kapasiteye sahip özel kuru buz konteynırlarında gönderilir.

Kuru buz tekniğinin avantajları:
  • Kuru buz topaklarının sertliği fazla değildir.
  • Bu yüzden hassas yüzeyler de kuru buzla temizlenebilir. Kuru buz sıkma yöntemi süreç parametrelerinin temizlenecek yüzeylerin özelliklerine göre değişiklik göstermesi sayesinde uyum sağlar.
  • Kuru buz topakları, çevreye zarar veren organik çözelti maddeleri ve halojenli hidrokarbonların yerine geçer.
  • Atık olarak geriye sadece çıkan kir kalır.
  • Kuru buz sıkma granülü geriye atık bırakmadan süblimleştirilir.
  • Temizlenecek tesisler, temizlikten dolayı sadece kısa süreli devre dışı kalırlar.

Kurubuz Özellikleri


CO'2 nin Özellikleri

Aşağıdaki grafik (p,T), CO2 gazının sıcaklık ve basınca bağlıolarak var olma durumu göstermektedir.

CO2 gazı, renksiz, kokusuz, yanıcı olmayan ve tadı olan bir gazdır. Büyük oranda volkanlarda ve yer katmanlarında bulunur. Hayvansal ve insansal maddelerin değişiminden ortaya çıkar.
Eğer bu gaz konsantrasyonu havada %0,05 oranını aşarsa, atmosferdeki oksijen oranı azalır ve nefes almayı zorlaştırır. Bu gaz, havadan %40 oranında daha ağırdır.

Bundan dolayı yere yakın bölgelerde bulunur. Bu yüzden kapalı yerlerde dikkatli olunması gerekir. Bu Tür yerlerde havalandırma ve emme sistemlerinin bulunması gerekir. Normal havalandırmanın, pencere ve kapılar vasıtası ile yapılması, normal bir CO2 konsantrasyonunun elde edilmesi için yeterlidir.

Fiziksel Bilgiler:

Normal Yoğunluk: 1,977 kg/m3 (1,0B25 bar, 0C)
Kritik Sıcaklık: 31C
Kritik Yoğunluk: 466 kg/m3
Uçma Notası: -789C 0,9 bar’da

Kuru Buz – Parçaları

Kuru Buz – Parçaları – Pellets olarak adlandırılan bir Gözenek (Buz Üretim Makinesi) vasıtasıyla imal edilir. Sıvı C02 Gözeneklere püskürtülür. Bu işlem karşısında ortaya çıkan kar, bir hidrolik pompa yardımıyla soğuk buza dönüştürülür ve bu buza kalıp Vasıtasıyla şekil verilir. Böylelikle çapı yaklaşık olarak 3 mm eninde ve 8 mm uzunluğunda Buz Parçacıkları (Pirinç büyüklüğünde) oluşur.

Kuru buz Parçacıkları, daha sonra büyük Buz saklama konteynerleriyle kullanım Sahasına taşınarak, kullanıma sunulur.

Kurubuz Sıkma Tekniği


Modern temizlik yöntemi olan kuru buz sıkma ile endüstriyel alanda makine ve aletler profesyonel biçimde temizlenip üzerindeki kir tabakaları yok edilir. Sıkılan CO2, temizlenecek yüzeylerin hassaslığı, sıkılan maddeden geriye atık kalmaması ve atık oluşmaması taleplerinin olduğu her kullanım alanında kullanılır. Buzun fazla sert olmaması sayesinde, hassas aletler -monte haldeyken de- sorunsuz biçimde temizlenir. Kuru buz, geriye atık bırakmadan süblimleştirilir. Böylece temizleme sırasında kir olarak sadece çıkarılan atık söz konusu olur.

Kuru buz sıkma tekniği, başka taleplerin yanı sıra şu talepler halinde kullanılır:

  • Korunması gereken hassas yüzeyleri temizlemede
  • Temizlik malzemesinden geriye atık kalması istenmeyen durumlarda
  • Atık oluşumu istenmeyen durumlarda

Kurubuzla Temizleme Tekniği


Uygun bir kompresör düzeneğiyle, ihtiyaç olan 6-14 barlık işletme basıncı elde edilir. Düzeneğin buzlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek işletme arızalarını önlemek için, basınçlı hava kurutulur ve bir hortumla püskürtme tabancasına iletilir. Enine kesilen bir küçültmeyle oluşan basınç, taşıyıcı hortumunda bulunan CO2 parçacıklarını tabancayla ulaştırır. Bu buz parçacıkları büyük bir basınçla temizlenecek olan parçanın üzerine sıkılarak Temizleme işlemi yapılmış olur.

Kurubuzla Temizleme Yöntemi


Yönetimin Temel Kaideleri

Kuru Buzla Temizleme yönteminin Temel özelliği, havada %0.03 oranında bulunan karbondioksit (C02) gazının kullanılmasına dayanır. Karbondioksit gazı atmosferde normal koşullarda -78C° Iik bir soğukluğa sahiptir. Bu gaza belli bir sıcaklık verildiğinde gaz formundan uzaklaşarak katılaşır. Gazın bu katı hali halk dilinde “Kuru Buz” olarak bilinir. Buz üretim makinesi gözeneklerine, püskürtülen CO2 gazı, belli bir ısı verilerek kurubuza dönüştürülür. Bu şekilde elde edilen Kuru Buz, 100-300 m/s lik bir basınçla temizlenecek yüzeyin üzerine püskürtülür. Kuru Buzun infilak kombinazyonundan açığa çıkan kinetik enerji sayesinde kirli yüzeyler üzerindeki istenmeyen katmanlar ve kirler, Temizlenmiş olur.

Endüstri Temizliğinde bu yöntemin kullanılması, diğer temizleme yöntemlerine göre daha caziptir. Çünkü yöntem sayesinde diğer temizleme yöntemlerinde çevreye zarar veren organik çözücü maddeler ile hilojenik hidrokarbonlar devre dışı bırakılmış olur. Geriye sadece katmanların ve kirlerin sökülmesi ile ortaya çıkan az miktardaki artıklar kalır. Ayrıca bu yöntem temizlenecek kalıpların, sadece üst yüzeyine etki eder ve kalıpların özelliğini değiştirecek paremetrelerle hiçbir yan etkisi olmaz.